Skip to content

Ni perdono, ni oblido

Treball de recerca de Joan Giralt Filella sobre la fotografia de la Retirada de 1939 on hi apareix la família Gracía Bamala. Aquest documental es basa en un recull d’entrevistes juntament amb un seguit de material fotogràfic i audiovisual tant de producció pròpia com extret de diferents fonts i arxius.

Entrevistats:
– Antoni Llagostera
– Assumpta Montellà
– Ernesto Baringo
– Joan Garriga
– José María Maldonado
– Lluís Bassaganya
– Margarida Planell
– Pepeta Fajula
– Xavier Anton Bofill

Col·laboradors:
– Joan Crosas

30 /

6 /

2014

Para millones de personas el trabajo es la única actividad que los desasna y civiliza. Para otros una forma de embrutecerse a cambio de pesebre o de dinero.

Rafael Chirbes
En la orilla (2016)

+