Skip to content

Observatori del Deute en la Globalització

www.odg.cat

L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) és un centre de recerca de les relacions Nord-Sud i de la generació de deutes contrets entre comunitats durant l’actual procés de globalització. Estudia de forma pluridisciplinar els mecanismes associats al deute financer (deute extern) dels països més pobres de la Perifèria del sistema econòmic amb els països del Centre, i, en particular, amb l’Estat espanyol i la Unió Europea. Al mateix temps analitza les altres “deutes externs” contrets pels països del Centre cap als països de la Perifèria, com són el deute ecològic, el deute històric i el deute social. A l’actualitat àmplia la seva activitat a altres esferes del que hem anomenat anticooperació, és a dir, d’aquells processos i mecanismes transnacionals que en el marc de les relacions internacionals generen impactes negatius en el Sud Global. Un dels eixos en el que l’ODG compta amb major experiència és en l’estudi de la dinàmica del capital transnacional espanyol a Amèrica Llatina i el Carib, així com la seva impactologia.

28 /

2 /

2014

Para millones de personas el trabajo es la única actividad que los desasna y civiliza. Para otros una forma de embrutecerse a cambio de pesebre o de dinero.

Rafael Chirbes
En la orilla (2016)

+