La formació d'una identitat. Una història de Catalunya