El militarisme, la guerra i la pau segons Rosa Luxemburg